Tatramat

Společnost TATRAMAT

 - ohrievače vody, s.r.o. je soukromou firmou. Historie firmy Tatramat  představuje 150 roků výroby strojírenského spotřebního zboží Tatramat , především automatických praček Tatramat do roku 1992 a v současnosti je rozhodující výrobní náplní široký sortiment ohřívačů vody Tatramat .

Sortimentní skladba těchto produktů představuje elektrické ohřívače vody Tatramat , kombinované ohřívače Tatramat , plynové ohřívače Tatramat , ohřívače Tatramat  s nepřímým ohřevem a solární ohřívače Tatramat  v rozsahu 5 až 500 litrů.

Naše společnost Tatramat  působí na celoevropském trhu, především v České republice, Německu, Holandsku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Ukrajině, Rusku, pobaltských státech i státech bývalé Jugoslávie. Dodávky se realizují také do USA a Kanady.

Dominantní postavení v České republice a na Slovensku vytvářejí dobré předpoklady k rozvoji firmy Tatramat .

Vedle úspěšných atestů hlavně ze západoevropských zkušeben VDE i Kema, společnost úspěšně už v roce 1996 obdržela certifikát řízení kvality ISO 9001 a v roce 2003 certifikát řízení kvality ISO 9001:2000. Výrobky Tatramat představují u zákazníků vyšší kvalitu všech produktů.

Uskutečněné inovace všech ohřívačů vody  Tatramat a probíhající rokování se zahraničními výrobci a distributory o zvyšování prodeje především na západoevropském trhu, vytvářejí nové odbytové možnosti a také inovační náměty. Tatramat disponuje dostatečným sortimentem výrobků, které může zákazníkovi nabídnout. Má nejen výrobní, ale také technickou základnu k splnění dalších požadavků našich zákazníků.


INFORMACE
Doporučujeme: